Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Gminy Nowogard w związku z realizacją projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OWZ_sprzet.pdf 2010-09-08 17:55:00
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_wyrownywanie_szans_sprzet_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-08 17:55:00 92 razy
2 Formularze_sprzet.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-08 17:55:20 75 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_sprzet.pdf 2010-09-24 11:57:58
Udzielenie zamówienia
1 OZU_sprzet.pdf 2010-10-12 12:32:20