Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2010-09-07 13:52:19
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 13:53:00 169 razy
2 Zalaczniki_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 13:53:37 122 razy
3 Zalaczniki_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 13:54:30 138 razy
4 PRZEDMIAR_ROBOT_zal._do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 13:55:57 187 razy
5 PRZEDMIAR_ROBOT.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 13:56:31 228 razy
6 Opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 13:57:45 332 razy
7 plan_bioz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 13:58:18 3756 razy
8 rys.1.2_-_plan_zagospodarowania_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 14:11:49 149 razy
9 rys.3.2_-_przekroje_poprzeczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 14:58:36 149 razy
10 rys.2_-_profil_podluzny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 14:58:36 141 razy
11 rys._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 14:58:36 142 razy
12 opis_-_inwentaryzacja_zieleni.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 14:58:36 1436 razy
13 rys._nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 14:58:36 145 razy
14 opis_czasowa_organizacja_ruchu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 14:58:36 582 razy
15 rys._nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 14:58:36 140 razy
16 rys.1.1_-_inwentaryzacja_zieleni_z_planem_wycinki_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 14:58:36 152 razy
17 rys._nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 14:58:36 148 razy
18 rys.3.1_-_przekroje_poprzeczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 14:58:36 143 razy
19 specyfikacje_techniczne_sciezka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 14:59:03 166 razy
20 tabela_robot_ziemnych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 14:59:03 162 razy
21 rys.3.4_-_przekroje_poprzeczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 14:59:03 143 razy
22 rys.4_-_przekroje_konstrukcyjne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 14:59:03 140 razy
23 rys.3.3_-_przekroje_poprzeczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 14:59:03 135 razy
24 przepust_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 15:05:06 148 razy
25 przepust_nr_12.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 15:06:17 153 razy
26 opis_techniczny_-_przepusty.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 15:06:17 1088 razy
27 przepust_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 15:06:17 145 razy
28 przepust_nr_5_-_szczegoly_scian_oporowych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 15:06:17 138 razy
29 przepust_nr_11.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 15:06:17 156 razy
30 przepust_nr_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 15:06:17 161 razy
31 przepust_nr_10.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 15:06:17 145 razy
32 przepust_nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 15:06:17 160 razy
33 przepust_nr_5_-_rzut_z_gory.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 15:06:17 136 razy
34 przepust_nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 15:06:17 146 razy
35 przepust_nr_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 15:06:17 144 razy
36 przepust_nr_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 15:07:36 189 razy
37 przepust_nr_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 15:07:36 137 razy
38 przepust_nr_9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 15:07:53 169 razy
39 schemat_ustawienia_znakow_rys._6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 15:09:53 159 razy
40 schemat_ustawienia_znakow_rys._5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 15:09:53 212 razy
41 rys.1.1_-_plan_sytuacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-07 15:17:46 149 razy
42 stala_organizacja_ruchu_rys._1.1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-08 08:10:07 145 razy
43 rys.2_-_plan_nasadzen_kompensacyjnych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-08 08:10:07 150 razy
44 stala_organizacja_ruchu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-08 08:10:07 179 razy
45 stala_organizacja_ruchu_rys._1.2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-08 08:10:07 141 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_bip..pdf 2010-10-04 11:27:52
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu__zamowienia.pdf 2010-10-13 14:23:29