Przeprowadzenie zajęć z języka obcego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 5. Zajęcia z języka obcego) - II postępowanie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OWZ_jezyk_obcy_II.pdf 2010-09-02 10:54:58
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_wyrownywanie_szans_10_jezyk_obcy_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-02 10:55:19 113 razy
2 Formularze_jez_obcy_II.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-02 10:57:06 107 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_jez_obcy_II.pdf 2010-09-15 13:15:01
Udzielenie zamówienia
1 OZU_angielski_II.pdf 2010-09-24 12:15:40