Przeprowadzenie zajęć z języka obcego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 5. Zajęcia z języka obcego)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OWZ_jezyk_obcy.pdf 2010-07-30 10:40:25
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_wyrownywanie_szans_10_jezyk_obcy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-30 10:40:25 132 razy
2 Wzory-formularzy_jezyk_obcy.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-30 10:40:43 142 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienia_1_jez_obcy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-05 13:55:09
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_jez_obcy_wukluczenie.pdf 2010-08-25 15:11:34
2 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_jez_obcy_wukluczenie_poprawione.pdf 2010-08-26 08:41:01
Udzielenie zamówienia
1 OZU_jez_obcy.pdf 2010-09-01 14:56:03