Przeprowadzenie zajęć matematyczno-przyrodniczych dla uczniów kl. III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 6. Edukacja matematyczno-przyrodnicza dla klas III)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OWZ_mat-przyroda_III.pdf 2010-07-29 11:48:35
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_wyrownywanie_szans_10_mat_przyroda_III.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-29 11:48:35 104 razy
2 Wzory_formularzy_mat_przyr.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-29 11:54:13 85 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_mat_przyroda-III.pdf 2010-08-24 14:30:54
Udzielenie zamówienia
1 OZU_mat_przyroda_III.pdf 2010-08-31 18:54:44