Przeprowadzenie zajęć z języka polskiego dla uczniów kl. IV - VI z dysfunkcjami w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 4. Zajęcia z języka polskiego dla uczniów z dysfunkcjami)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OWZ_polski.pdf 2010-07-28 11:33:18
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_wyrownywanie_szans_10_polski.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-28 11:33:38 94 razy
2 Wzory_formularzy_polski.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-28 11:33:54 82 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_polski_tablica.pdf 2010-08-16 13:22:00
Udzielenie zamówienia
1 OZU_polski.pdf 2010-08-24 09:07:54