Przeprowadzenie zajęć świetlicowych - wyrównawczych i socjoterapeutycznych dla uczniów kl. III - VI w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 3: Zajęcia świetlicowe - wyrównawcze i socjoterapeutyczne)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OWZ_swietlicowe.pdf 2010-07-27 10:29:00
2 OWZ_swietlicowe_zmiana.pdf 2010-07-29 10:37:04
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_wyrownywanie_szans_10_swietlicowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-27 10:29:00 187 razy
2 Wzory-formularzy_swietlicowe.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-27 10:30:26 190 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienia_1_swietlicowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-29 09:44:16
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_swietlicowe.pdf 2010-08-13 10:01:26
Udzielenie zamówienia
1 OZU_swietlicowe.pdf 2010-08-20 15:45:07