Przeprowadzenie zajęć wyrównujących braki i dysproporcje z zakresu matematyki i przyrody dla uczniów kl. IV - VI w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 2: Przyroda i matematyka - skuteczne uczenie)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OWZ_wyrownywanie_szans.pdf 2010-07-26 11:14:50
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_wyrownywanie_szans.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-26 11:14:50 147 razy
2 Wzory_Formularzy_wyrownywanie_szans_doc.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-26 11:25:02 139 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_mat_przyroda.pdf 2010-08-13 10:02:53
Udzielenie zamówienia
1 OZU_mat_przyroda.pdf 2010-08-20 14:27:04