Remont pomieszczenia Forum w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.htm 2010-06-21 11:58:32
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SWIZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-21 11:58:59 117 razy
2 Zalaczniki_do_SWIZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-21 11:59:22 98 razy
3 PRZEDMIAR_ROBOT.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-21 11:59:58 116 razy
4 rys_pogladowy_obudowy_grzejnikA_w.jpg Po terminie otwarcia ofert 2010-06-21 12:00:39 104 razy
5 Zalaczniki_do_SWIZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-06-21 12:02:25 97 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_uniewaA_nieniu_postA_powania.pdf 2010-07-19 08:00:10