Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 2 bud. mieszkalnych 12 rodz. w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 1__gloszenieInternet_do_pdf.pdf 2006-09-15 11:31:52
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 2_SIWZ_bud_kom.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-15 11:31:52 87 razy
2 3_Harmonogram_bud_kom.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-15 11:32:11 80 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienie_1_bud_kom.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-19 13:31:17
2 EWMAPA_-_Wyrys.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-19 13:31:30
Wynik postępowania
1 6_Ogloszenie_uniewaznienie.pdf 2006-09-26 15:02:46