Moernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - etap I (II postępowanie)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OWZ_SP2_II_postepowanie.pdf 2010-05-31 10:09:03
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_SP_2_modernizacja__etap_I_2_postA_powanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:09:03 171 razy
2 STWiORB_budowlana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:09:35 130 razy
3 STWiORB_sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:09:35 155 razy
4 STWiORB_elekrtyczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:09:35 353 razy
5 B00_instrukcja_montazu_pustakow_szklanych_SP2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:10:22 117 razy
6 B01_oznaczenie_segm_budynku.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:10:36 110 razy
7 B02_inwentaryzacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:10:43 113 razy
8 B03_architektura_konstrukcja_SP2_poprawione.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:10:50 122 razy
9 B04_ekspertyza_techniczna_SP2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:10:57 157 razy
10 S05_inst_sanitarna_wew_SP2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:11:11 123 razy
11 E06_wew_inst_elektr_SP2_rzuty.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:11:18 151 razy
12 E07_inst_elektryczna_wew_SP2_T1_do_T3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:11:25 122 razy
13 E09_inst_elektryczna_wew_SP2_TK_TR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:11:33 111 razy
14 E08_inst_elektryczna_wew_SP2_T4_do_T9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:11:33 118 razy
15 E10_inst_wew_piwnicy_poprawka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:11:41 113 razy
16 Przedmiar_budowlany_bez_piwnic.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:12:01 148 razy
17 Przedmiar_sanitarny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:12:31 120 razy
18 Przedmiar_eletryczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:12:37 130 razy
19 Przedmiar_teletechnika.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:12:43 123 razy
20 ROBOTY__BUDOWLANE-bez_piwnic.ATH Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:13:04 124 razy
21 SP2_sanitarny.athaaaa.ATH Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:13:11 109 razy
22 SP2_Nowogard_eletryczne.ATH Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:13:17 111 razy
23 Wykladziny_aranzacja_metraz_-_pietro.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:13:43 114 razy
24 Wykladziny_aranzacjaPietro_01.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:13:43 113 razy
25 Wykladziny_aranzacjaParter_02.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:13:43 131 razy
26 Wykladziny_aranzacjaPietro_02.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:13:43 108 razy
27 Wykladziny_anarnzacjaParter_01.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:13:43 117 razy
28 Wykladziny_aranzacja_metraz_-_parter.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:13:43 114 razy
29 Formularz_nr_1_Formularz_cenowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:13:54 120 razy
30 Zalacznik_nr_6..doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:14:00 133 razy
31 Zalacznik_7.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-31 10:14:04 132 razy
32 B03_architektura_konstrukcja_SP2_poprawione.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-08 12:38:26 220 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 WyjaA_nienia_nr_1_SP2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-10 13:41:46
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_SP2.pdf 2010-06-23 10:05:56
Udzielenie zamówienia
1 OZU_SP2.pdf 2010-06-29 14:24:19