Przebudowa drogi powiatowej ulicy Dąbrowszczaków w m. Nowogard odcinek A-B-C etap I

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_dabrowszczakow.pdf 2010-05-17 13:14:16
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-17 13:14:16 147 razy
2 zal_przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-17 13:14:16 167 razy
3 projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-17 13:14:16 151 razy
4 zal_kosztorys_slepy_ofertowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-17 13:14:16 152 razy
5 zal_specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-17 13:14:16 150 razy
Wynik postępowania
1 wybor_oferty.pdf 2010-06-09 20:19:42
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.pdf 2010-06-25 10:45:15