Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w m. Nowogard.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_kanalizacja.pdf 2010-05-10 15:27:10
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_kanalizacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-10 15:24:55 204 razy
2 opis_techniczny_przeprowadzonych_rozwiazan_grudzien_2010.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-11 09:26:33 213 razy
3 czesc_graficzna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-11 09:34:56 185 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-19 08:58:30
Wynik postępowania
1 najkorzystniejsza_oferta.pdf 2010-06-08 13:13:53
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzielenie_zamowienia.pdf 2010-06-17 15:23:53