Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - etap I

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OWZ_SP2.pdf 2010-04-28 11:10:57
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_SP_2_modernizacja__etap_I.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:10:57 181 razy
2 B03_architektura_konstrukcja_SP2_poprawione.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:10:57 252 razy
3 B01_oznaczenie_segm_budynku.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:10:57 175 razy
4 B02_inwentaryzacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:10:57 169 razy
5 B04_ekspertyza_techniczna_SP2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:10:57 214 razy
6 S05_inst_sanitarna_wew_SP2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:11:16 274 razy
7 E06_wew_inst_elektr_SP2_rzuty.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:11:34 628 razy
8 E10_inst_wew_piwnicy_poprawka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:11:34 155 razy
9 E07_inst_elektryczna_wew_SP2_T1_do_T3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:11:34 154 razy
10 E09_inst_elektryczna_wew_SP2_TK_TR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:11:34 158 razy
11 E08_inst_elektryczna_wew_SP2_T4_do_T9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:11:34 160 razy
12 STWiORB_budowlana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:11:51 179 razy
13 STWiORB_sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:11:51 260 razy
14 STWiORB_elekrtyczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:11:51 165 razy
15 B00_instrukcja_montazu_pustakow_szklanych_SP2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:12:06 251 razy
16 Wykladziny_aranzacja_metraz_-_pietro.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:12:34 156 razy
17 Wykladziny_aranzacjaPietro_01.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:12:34 157 razy
18 Wykladziny_aranzacjaParter_02.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:12:34 154 razy
19 Wykladziny_aranzacjaPietro_02.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:12:34 154 razy
20 Wykladziny_anarnzacjaParter_01.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:12:34 162 razy
21 Wykladziny_aranzacja_metraz_-_parter.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:12:34 156 razy
22 Przedmiar_eletryczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:12:58 194 razy
23 Przedmiar_teletechnika.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:12:58 183 razy
24 Przedmiar_sanitarny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:12:58 154 razy
25 Przedmiar_budowlany_bez_piwnic.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:12:58 188 razy
26 Formularz_nr_1_Formularz_cenowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:13:10 168 razy
27 Zalacznik_7.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:13:11 168 razy
28 Zalacznik_nr_6.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:13:11 157 razy
29 ROBOTY__BUDOWLANE-bez_piwnic.ATH Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:13:22 167 razy
30 SP2_sanitarny.athaaaa.ATH Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:13:22 158 razy
31 SP2_Nowogard_eletryczne.ATH Po terminie otwarcia ofert 2010-04-28 11:13:22 157 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 WyjaA_nienia_nr_1_Sp2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-14 11:15:44
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_uniewaznienie_SP_2.pdf 2010-05-21 15:02:30