Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE.doc 2010-03-24 14:10:26
2 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenie.pdf 2010-03-31 14:31:57
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-24 14:13:48 74 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ODPOWIEDZ_NA_ZAPYTANIE.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-03-30 15:27:53
2 siwz_modyfikacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-31 14:34:11
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 PRZED_TERMINU.pdf 2010-03-31 14:16:51
Wynik postępowania
1 info_o_wykonawcy.pdf 2010-05-05 11:50:04
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-05-17 13:22:19