Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Nowogard

Nowogard, dnia 08.02.2008 r.

 GKMiOŚ.LA21.7610-05/08

 Dotyczy: opracowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Nowogard.

 Urząd Miejski w Nowogardzie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Termin wykonania: 3 m-ce od daty podpisania umowy.

 Zakres opracowania:

  1. Określenie głównych założeń i celów programu.

  2. Charakterystyka azbestu i wyrobów zawierających azbest:

  1. Zbiór aktów prawnych dotyczących problematyki azbestu:

  1. Charakterystyka problemu w gminie Nowogard:

  1. Harmonogram działań do zrealizowania w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Nowogard.

  2. Środki niezbędne do realizacji programu:

  1. Zasady udzielania pomocy przez samorząd gminny na prace związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest.

 Opracowanie należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na nośniku CD.

 Do oferty należy dołączyć:

 Oznakowanie oferty:

Oferta na opracowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Nowogard.”

 

Ofertę należy złożyć pisemnie do dnia 14.03.2008 r do godz. 14:00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pl. Wolności 1, pok. 5

 Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

 Uwaga!

Wzór oferty znajduje się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska pl. Wolności 5 pok. 208, tel. 091 39 26-232 lub na stronie internetowej http://bip.nowogard.pl (w zakładce zamówienia publiczne spoza ustawy) - poniżej w załączniku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 22-02-2008 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Krępa 22-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Zadróżny 23-11-2010 13:42