herbKARTA INFORMACYJNA
Urząd Miejski w Nowogardzie
Plac Wolności 1 , 72-200 Nowogard

Dotyczy nadania numeru porządkowego (policyjnego) na budynku

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 243 poz. 2432)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wypełniony i podpisany druk
  2. Ksero aktu notarialnego lub decyzja potwierdzające własność użytków na których stoi budynek
  3. Geodezyjna mapa zasadnicza z naniesionym budynkiem
  4. Decyzja pozwolenia na użytkowanie budynku.

II. OPŁATY:

  1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego (policyjnego) na budynku - 5.00 zł.
  2. Akt notarialny lub decyzja potwierdzające własność gruntu (jako załącznik) - 0.50 zł.
  3. Geodezyjna mapa zasadnicza z naniesionym budynkiem (jako załącznik) - 0.50 zł
  4. Decyzja pozwolenia na użytkowanie budynku (jako załącznik) - 0.50 zł.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
14 dni od dnia złożenia wniosku

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Nazwa Wydział/Stanowisko: Wydział Gospodarki Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa
Adres: Plac Wolności 1, pok. 15
Nr telefonu: 91 3926227, faks 091 39 26 206,
e-mail: wleyk@nowogard.pl

Godziny pracy: poniedziałek – 8.00 – 16.00, wtorek – piątek – 7.30 – 15.30

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje

VI. UWAGI:

 
  • Opłata